ورود امام زمان (عج) اکیدا ممنوع!!!!

یک هفته بود کارت های عروسی روی میز بودند. هنوز تصمیم نگرفته بود چه کسانی را دعوت کند. لیست مهمان ها و کارهای عروسی ذهنش را پر کرده بود. برای عروس مهم بود چه کسانی حتما در عروسی اش باشند. از اینکه دایی اش سفر بود و به عروسی نمی رسید دلخور بود کاش می آمد. خیلی از کارت ها مخصوص بودند، مثلافلان دوست و…

 

اشتراک گذاری این مطلب!

صفحات: 1· 2

مظلوم من!

زیباترین! چقدر غریبی میان ما! آخر چرا؟ انگار خفته ایم! انگار مرده ایم! انگار رفته ای به بیابان بی کسی! گویی نشان نمانده از آن خیمه گاه نور! شاید گسسته ای!…

نه! نه! ما تو را ز شهر تبعید کرده ایم! ما دلبریده مردم از عشق ناامید! ما مردم پلید! آه ای فرید! دل بسته ای چرا به شفق؟ مهربان رفیق! اشکم به پای تو، از جان دردمند بگویم برای تو! خورشید سبزپوش! دلگیر و خسته ای؟! مظلوم من! نام تو مرده است! تنهایی تو را این روزها غروب هم از یاد برده است… .

 

اشتراک گذاری این مطلب!
 
روز دختران